مستند

قسمت هفتم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2،روايتي جذاب از شهر سنت پترزبورگ و گفتگو با روس هايي که ايران را دوست دارند
تاريخ: 27/02/1398
قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي بازار روسيه براي ايران مي پردازد
تاريخ: 27/02/1398
قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه
تاريخ: 27/02/1398
قسمت پنجم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايتي جذاب از شهر اوفا پايتخت جمهوري باشقيرستان روسيه
تاريخ: 27/02/1398
قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت ثريا از ويژگي هاي نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران
تاريخ: 27/02/1398