مستند

روايتي از ظرفيتهاي اقتصادي استان لرستان که در اوج قله، «غريب» مانده اند....
تاريخ: 09/08/1396
مستند "مرز فراموشي" از سري جديد مجموعه مستندهاي ثريا ، از ظرفيتهاي بکر استان ايلام مي گويد. مرز فراموشي يکشنبه 30 مهرماه ساعت 20 از شبکه مستند به روي آنتن رفت .
تاريخ: 01/08/1396
روايتي از نبرد رو در روي ايران و آمريکا 🔸 شکست آمريکا در بزرگترين اسکورت دريايي تاريخ در خليج فارس
تاريخ: 28/07/1396
قسمت اول مستند "ساحل فراموشي" از سري جديد مجموعه مستندهاي ثريا ، که به ظرفيتهاي مغفول مانده سواحل استان هرمزگان در اقتصاد مقاومتي مي پردازد. يکشنبه 16 مهرماه ساعت 20 از شبکه مستند به روي آنتن رفت .
تاريخ: 28/07/1396
اين مستند قسمت اول از مجموعه مستند "همسايه شمالي" با عنوان "بازي در مسکو" مي‌باشد.
تاريخ: 19/05/1396