" اميدي دوباره" قسمت هشتم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي ازآخرين اميدها براي جبران عقب ماندگي شديد ايران در صادرات به سوريه با شروع به کار دولت سيزدهم و ضرورت تحول در ساختارهاي ديپلماسي اقتصادي محور مقاومت مي پردازد

" ستاره هاي خان طومان" قسمت هفتم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي روايت روايت ثريا از حماسه مدافعان حرم و شهداي کربلاي خان طومان و حلب، ستاره هايي که بزرگترين شگفتي نظامي چند دهه اخير را رقم زدند

" مهماني در حلب" قسمت ششم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از جاي خالي ايران در نمايشگاه بين المللي حلب تا حضور افتخار آفرين مپنا در سوريه است

" پرچم برافراشته" قسمت پنجم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي ها روايتي از افتتاح کنسولگري ايران در حلب تا نمايشگاه هاي تجاري و صنعتي در قطب اقتصادي سوريه و فرصت هاي حضور ايران است

" هنرمندان بدون مرز" قسمت چهارم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايت بازديد متفاوت ثريا از شهرک صنعتي شيخ نجار در حلب و معرفي ظرفيتهاي اقتصادي همکاري شرکت هاي ايراني است با صنعتگران سوري تا حلب شهر شهدا و داستان هنرمندان بدون مرزي که مثل ستاره مي درخشند

" فرصت هاي ناشناخته" قسمت سوم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايتي از فرصت هاي توليد مشترک صنعت و کشاورزي در سوريه مي پردازد

" خانه ايراني" قسمت دوم از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايتي از يک خانه ايراني متفاوت در دمشق و به فرصت هاي توليد مشترک صنعت و کشاورزي در سوريه مي پردازد

"دمشق شروعي دوباره" قسمت اول از فصل دوم مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که روايتي جذاب از ظرفيتها و فرصت هاي اقتصادي و فرهنگي ايران در سوريه را به تصوير ميکشد

"به اميد بازگشت" قسمت سيزدهم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به فرصت ها و ظرفيتهاي حوزه انرژي (نفت و گاز) سوريه براي همکاري و مشارکت شرکتهاي ايراني مي پردازد.

... اخبار مستندها ...
جهت ارتباط بهتر و دقيق تر دفاتر اقتصادي ايران در سوريه (استان حلب)، از امروز درگاه ارتباطي جديدي براي اين امر طراحي و به برنامه ثريا معرفي کرده اند. بنابراين متقاضيان محترم مي بايست از طريق درگاه زير اطلاعات شغلي و حوزه هاي سرمايه گذاري و صادراتي خود را وارد نماييد تا پس از بررسي اطلاعات و دسته بندي در سطوح و حوزه هاي مختلف، دفاتر اقتصادي ايران در سوريه با سهولت بيشتري بتوانند با شما در ارتباط باشند و امکان پاسخگويي به همه عزيزان فراهم شود.
"در ريف حلب" قسمت ششم از مجموعه مستند سوريه سرزمين شگفتي هاست که به حلب شهر کشاورزي و توليد پنبه سوريه و فرصت‌هاي حضور شرکت هاي ايراني در بخش کشاورزي ميپردازد
... تازه هاي سايت ...