در برنامه مديريت بومي آب به روي آنتن رفت

قنات

در پلي بک پخش شده، دکتر صفي نژاد، که در برخي محافل به عنوان پدر علم قنات شناخته مي شود، با بياني شيرين وضعيت قنات هاي ايران را شرح مي دهد.

در برنامه مديريت بومي آب به روي آنتن رفت

جريان از ياد رفته شهر

"جريان از ياد رفته شهر"، ساخته مينا بزرگمهر عنوان مستندي است که خلاصه اي از آن در برنامه 30 مهر ماه ثريا به روي آنتن شبکه اول رفت. در اين مستند وضعيت قنات هاي تهران بررسي شده است.

در برنامه مديريت بومي آب به روي آنتن رفت

سوزنامه

بعد از اين همه مدت هنوزم وقتي از رئيس جمهور ميپرسن تونستيد ثروتمندايي رو که نشستن سرسفره بي پولا و يارانه ميگيرن، ميدونيد چي ميگن....

روايتي از نبرد رو در روي ايران و آمريکا در خليج فارس

رودررو با شيطان + دانلود با کيفيت هاي متفاوت

مستند «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.

چهارشنبه شب در برنامه ثريا

مديريت کارآمد آب در ايران قديم

بررسي وضعيت قنوات کشور و کاريزها، عملکرد ايرانيان در گذشته در به دست آوردن آب و انتقال آن به مناطق کم آب و توسعه کشاورزي و روستاها و شهرها، بخش هايي از برنامه اين هفته خواهد بود.

... ويترين ...
بعد از اين همه مدت هنوزم وقتي از رئيس جمهور ميپرسن تونستيد ثروتمندايي رو که نشستن سرسفره بي پولا و يارانه ميگيرن، ميدونيد چي ميگن....
مستند «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.
ابراز احساسات صادقانه مردم "رو در رو با شيطان" را رکوردشکن کرد.
... تازه هاي سايت ...