چهارمين قسمت از پنج گانه هاي هسته اي مجموعه ثريا هفته گذشته به روي آنتن رفت. پخش اين مستند با دريافت بيش از پنج هزار پيامک متني همراه بود.

قسمت چهارم از مجموعه مستند «سالهاي هسته اي»، پنجشنبه شب از شبکه اول سيما به روي آنتن رفت. اين مستند از اين قسمت قابل دريافت است.

در اين برنامه با حضور دکتر بيژن پيروز عضو هيات علمي دانشگاه تهران و رئيس مرکز مطالعات عالي بين المللي دانشگاه تهران تاريخچه فشارهاي وارده به کشورمان براي جلوگيري از دست يابي به برخي فناوري هاي خاص را مورد واکاوي قرار گرفت.

متخصصان شوروي سابق، پنجاه سال پيش توانستند انفجار چاه گاز را به کمک بمب هسته اي صلح آميز مهار کنند.

علي رغم پخش تيزر متعدد براي بازپخش مستند «سکوت استقلال، فرياد پيروزي»، ساعاتي قبل از پخش مستند، به دلايل نامعلومي بازپخش کنسل شد.

... ويترين ...
اين مستند سومين قسمت از سري مستندهاي «سال‌هاي هسته‌اي» مي باشد. بررسي تاريخچه بازرسي هاي هسته اي ايران، از زمان انعقاد تفاهمنامه سعد آباد تاکنون و مقايسه آن با ساير کشورها بخش هايي از مستند مي باشد.
مستند شطرنج با گرگ ها دومين قسمت مجموعه مستندهاي هسته اي ثرياست که از شبکه يک پخش شد.
مستند "از هيروشيما تا لوزان" روايت متفاوتي است از تلاش هاي آمريکا و غرب براي ايجاد انحصار در فناوري هسته اي و ايجاد مانع در مسير پيشرفت ايران. اين مستند اولين قسمت از مجموعه مستندهاي پنج گانه هسته اي ثريا با نام "سالهاي هسته اي" است.
... تازه هاي سايت ...