چهارشنبه شب در برنامه ثريا

مديريت کارآمد آب در ايران قديم

بررسي وضعيت قنوات کشور و کاريزها، عملکرد ايرانيان در گذشته در به دست آوردن آب و انتقال آن به مناطق کم آب و توسعه کشاورزي و روستاها و شهرها، بخش هايي از برنامه اين هفته خواهد بود.

روايتي از نبرد رو در روي ايران و آمريکا در خليج فارس

رودررو با شيطان + دانلود با کيفيت هاي متفاوت

مستند «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.

در پي درخواست هاي مکرر مردم

بازپخش مستند رو در رو با شيطان

مستند «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.

پر مخاطب ترين مستند اين روزهاي صدا و سيما

گزيده اي از چند هزار پيامک مردمي " رو در رو با شيطان"

ابراز احساسات صادقانه مردم "رو در رو با شيطان" را رکوردشکن کرد.

عباس رجائي: دولت با طرح "نکاشت" به نظر مجلس تمکين نکند تحقيق و تقحص را کليد مي زنيم/14 سال وزير بوده اند بعد مي گويند ايران کشور کشاورزي نيست.

... ويترين ...
بررسي وضعيت قنوات کشور و کاريزها، عملکرد ايرانيان در گذشته در به دست آوردن آب و انتقال آن به مناطق کم آب و توسعه کشاورزي و روستاها و شهرها، بخش هايي از برنامه اين هفته خواهد بود.
مستند «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.
ابراز احساسات صادقانه مردم "رو در رو با شيطان" را رکوردشکن کرد.
... تازه هاي سايت ...