مستند «برهنگي کدخدا» روايتي از هفتاد سال ادعاي امپراطوري آمريکا در جهان تا رسوايي نظامي آمريکا در عين الاسد است، اين مستند ادعاي شکست ناپذيري نظاميان آمريکا با روايت ضعف و استيصال اين کشور در برابر غرش موشک‌هاي ايران بر فراز عين الاسد، حکايت دارد.

مستند "وقت نداريم"، علاوه بر نمايش فعاليت‌هاي متفاوت در تعدادي از مدارش پيشرو کشور، از زاويه‌اي متفاوت به مساله تحول در اهداف و ساختار آموزش و پرورش پرداخته‌ است؛ اين مستند با تمرکز بر چالش هميشگي زمان و کمبود وقت، تصميم‌گيران نظام آموزشي کشور را ناگزير از يک انتخاب اساسي نشان مي‌دهد.

مجموعه مستند «آفريقا؛ سرزمين فرصت ها» که در فصل بهار سال ۹۸ در چهار کشور کنيا، اوگاندا ، ساحل عاج و سنگال تصويربرداري شده است، در ده قسمت شصت دقيقه اي از شبکه سه سيما پخش شده است. اين مجموعه مستند روايتي است از ظرفيتهاي بکر اقتصادي و فرهنگي آفريقا براي حضور بيشتر ايران در قالب صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي به اين قاره بزرگ. همچنين حضور فعال رقباي ايران در بازار آفريقا و چرايي بي برنامگي ايران و انفعال مسوولان و‌ شرکت هاي ايراني در اين مستند بررسي مي شود.

... اخبار مستندها ...
مستند «برهنگي کدخدا» روايتي از هفتاد سال ادعاي امپراطوري آمريکا در جهان تا رسوايي نظامي آمريکا در عين الاسد است، اين مستند ادعاي شکست ناپذيري نظاميان آمريکا با روايت ضعف و استيصال اين کشور در برابر غرش موشک‌هاي ايران بر فراز عين الاسد، حکايت دارد.
مستند "وقت نداريم"، علاوه بر نمايش فعاليت‌هاي متفاوت در تعدادي از مدارش پيشرو کشور، از زاويه‌اي متفاوت به مساله تحول در اهداف و ساختار آموزش و پرورش پرداخته‌ است؛ اين مستند با تمرکز بر چالش هميشگي زمان و کمبود وقت، تصميم‌گيران نظام آموزشي کشور را ناگزير از يک انتخاب اساسي نشان مي‌دهد.
... تازه هاي سايت ...