برنامه طرح تحول نظام سلامت چهارشنبه هفته گذشته به روي آنتن شبکه اول رفت.

دکتر حسين شمالي در برنامه سلامت ثريا با ارائه برخي آمار، به آسيب شناسي نظام سلامت پرداخت.

برنامه اين هفته "ثريا" با موضوع طرح تحول نظام سلامت و چالش هاي پيش روي اين طرح به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

در برنامه سلامت ثريا به روي آنتن رفت

مردم در خصوص بيمارستان هاي دولتي چه نظري دارند؟

در اين پلي بک که مربوط به يکي از بيمارستان هاي دولتي پايتخت مي باشد نظر مردم در خصوص کيفيت خدمات، رضايت مراجعان و موارد ديگر پرسيده شده است.

در برنامه سلامت ثريا به روي آنتن رفت

گلايه پرستاران از نظام سلامت

در اين پلي بک برخي گلايه هاي پرستاران از نظام سلامت مطرح شده است.

... ويترين ...
هفته پيش يکي از مسولين گفت ما فقط تو پخت آبگوشت بزپاش و قرمه سبزي تو صنعت جهان برتري داريم که مورد اعتراض خيلي ها قرار گرفت تا اينکه ...
"7دقيقه تا تل آويو" تازه ترين مستند دفاعي مجموعه ثريا مي باشد. اين مستند همزمان با سي سالگي توان موشکي ايران اسلامي و سومين سالگرد شهادت شهيد تهراني مقدم از شبکه اول سيما پخش شد.
سومين قسمت و ديدني ترين قسمت مستندهاي سه گانه ثريا در ارتباط با اقتدار دريايي ايران اسلامي به بررسي دست آوردهاي کنوني کشورمان و وضعيت امروز نيروي دريايي در قياس با تهديدات آمريکا در خليج فارس پرداخته است.
... تازه هاي سايت ...