"7دقيقه تا تل آويو" تازه ترين مستند دفاعي مجموعه ثريا مي باشد. با توجه به درخواست هاي مکرر بينندگان، اين مستند از شبکه اول سيما باز پخش شد. گفتني است نسخه بازپخش تغييراتي نسبت به نسخه اوليه دارد.

امشب ساعت 23:15 برنامه دو هفته قبل ثريا با موضوع ويژگي هاي مديريتي شهيد تهراني مقدم بازپخش مي شود.

برنامه طرح تحول نظام سلامت چهارشنبه هفته گذشته به روي آنتن شبکه اول رفت.

دکتر حسين شمالي در برنامه سلامت ثريا با ارائه برخي آمار، به آسيب شناسي نظام سلامت پرداخت.

برنامه اين هفته "ثريا" با موضوع طرح تحول نظام سلامت و چالش هاي پيش روي اين طرح به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

... ويترين ...
"7دقيقه تا تل آويو" تازه ترين مستند دفاعي مجموعه ثريا مي باشد. با توجه به درخواست هاي مکرر بينندگان، اين مستند از شبکه اول سيما باز پخش شد. گفتني است نسخه بازپخش تغييراتي نسبت به نسخه اوليه دارد.
سومين قسمت و ديدني ترين قسمت مستندهاي سه گانه ثريا در ارتباط با اقتدار دريايي ايران اسلامي به بررسي دست آوردهاي کنوني کشورمان و وضعيت امروز نيروي دريايي در قياس با تهديدات آمريکا در خليج فارس پرداخته است.
قسمت اول «رو در رو با شيطان» روايتي از نبردها و رشادت هاي دلاور مرداني چون شهيد نادر مهدوي و شهيد بيژن گرد در رويارويي مستقيم با نيروي دريايي ارتش آمريکا در خليج هميشه پارس در سال هاي آخر جنگ تحميلي مي باشد.
... تازه هاي سايت ...