برنامه ثريا چهارشنبه اين هفته، سرانجام به موضوع پرحاشيه صنعت خودروسازي در ايران و آسيب شناسي نحوه حمايت از خودروسازي داخلي طي سه دهه گذشته پرداخت.

رحيم‌پور ازغدي در سخنراني مهم پيش از خطبه هاي نماز جمعه تهران: نتيجه وابستگي به نفت اين است که بچه‌پولدار مفت‌خور تبديل به بچه بي‌غيرت بين المللي مي‌شود/ مصرف بيش از نياز در زندگي شخصي دزدي است/ مشکل از تحريم نيست، از اسلام امريکايي است!

در اين گزارش مردم با برنامه ثريا تماس گرفتند و از مشکلات خودروهاي صفرکيلومتر! خود گفتند.

دوربين ثريا اين بار پاي درد دل قطعه سازان نشسته است تا مشکلات اين بخش را منعکس کند.

در برنامه آسيب شناسي صنعت خودرو پخش شد

مشکل خودروسازي از نگاه کارشناسان

در اين گزارش مشکل صنعت خودرو از زبان کارشناسان عنوان شده است.

... ويترين ...
روايتي تکان دهنده از زمين خواري استان هاي شمالي کشور
در اين فيلم 15 دقيقه اي خلاصه اي از وضعيت نابسمان گذشته و امروز منطقه سيستان روايت شده است.
هفت دقيقه تا تل آويو، رو در رو با شيطان1، رو در رو با شيطان2، کابوس کرکس ها، مردي با آرزوهاي دوربرد و شکار روباه مجموعه 6 مستند دفاعي برنامه ثريا مي باشد که تاکنون از شبکه اول سيما پخش شده است.
... تازه هاي سايت ...