امشب، برنامه ثريا به مناسبت هفته دولت با بررسي کارنامه يک ساله دولت در حوزه هاي مربوط به چالش هاي پيشرفت کشور به روي آنتن خواهد رفت.

برنامه اين هفته ثريا با پيگيري موضوع معضلات نظام مالياتي و با حضورعلي عسگري، معاون محترم وزير اقتصاد و رئيس سازمان ماليات کشور و با حضور تلفني دکتر کوشکي و حجت الاسلام رجبي، روي آنتن شبکه اول سيما رفت.

نيمه شبنامه در شماره نوزدهم به اخباري همچون، آرزو روساي جمهور براي اصلاح نظام بانکي، ماجراي سقوط هواپيما و برداشته شدن تحريم قطعات هواپيما، ماهواره هاي آسمان نرفته بدليل مسائل سياسي، وابستگي کشور در صنعت نفت، صندوق بين المللي پول و بسته خروج از رکود دولت، و همچنين خريد تضميني گندم با زبان طنز پرداخته است.

وعده هاي رئيس جمهور در ايام انتخابات رياست جمهوري براي ايجاد شفافيت اطلاعات در کشور

در برنامه ماليات ثريا، با تمرکز بر بحث ماليات بر ثروت و اشرافيت پلي بک ها و گزارش هاي زير به روي آنتن رفت.

... ويترين ...
در برنامه جنبش دانشجويي ثريا بخش هايي از مستند اينجا هر شب عده اي مي ميرند و اقدامات دانشجويان براي حل معضل کارتن خوابي به روي آنتن رفت.
در اين گزارش بخش هايي از فجايعي که در قشم در حال رخ دادن است و زندگي را براي مردم مختل کرده است خواهيد ديد.
يک گزارش انتقادي چند دقيقه اي از نحوه توزيع سبدکالا بين مردم
... تازه هاي سايت ...