تازه ترين مستند مجموعه ثريا با بررسي تامين مالي شهرداري ها، چهارشنبه اين هفته به روي آنتن شبکه يک خواهد رفت.

در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي به روي آنتن رفت

داستان واردات بنزين

آیا واردات بنزین فرصتی دوباره برای تحریم کنندگان نخواهد بود؟

اين پلي بک روند واردات بنزين از دو دهه گذشته تا امروز بررسي کرده و علامت سوالي پيش روي شرايط آينده کشور در اين مورد قرار مي دهد.

مشروح برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي

دلایل وابستگی چندین ساله در صنعت نفت کشور

همزمان با کاهش جهاني قيمت نفت و نيز جنجال هاي موجود بر سر کيفيت بنزين مصرفي در داخل، چهارشنبه شب گذشته برنامه ثريا با موضوع رفع وابستگي و تقويت توان داخلي در صنعت نفت به روي آنتن رفت.

مصرف بالاي خودروها سالانه چقدر براي کشور هزينه دارد؟

ارائه مهندس رنجبر در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي

مهندس پويان رنجبر با ارائه آماري در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي، به مقايسه مصرف سوخت خودروهاي ايراني و خارجي پرداخت.

در برنامه اين هفته ثريا به روي آنتن رفت

روايتي سوزناک از روستاي محروم کي کي

اين فيلم که توسط مخاطبان به برنامه ثريا ارسال شده است روايت طلبه مجاهدي است که در دهه محرم امسال به روستاي کي کي هجرت کرده است. شرايط سخت و طاقت فرساي زندگي در اين روستا در بخش ارتباط با مخاطبان برنامه ثريا به روي آنتن رفت و موجب واکنش هاي بسياري از مخاطبان برنامه در کامنتها و پيامک هاي ارسالي شد.

... ويترين ...
در اين پلي بک که در برنامه نفت و اقتصاد مقاومتي ثريا به روي آنتن رفته است موفقيت شرکتهاي داخلي در توليد کاتاليست هايي که زماني صرفا وارداتي بودند و هم چنين دغدغه ها و مشکلات اين شرکت ها مطرح شده است.
چه چيز مسجد صفا را با صفا کرده است؟/پايگاه بسيج مسجد جامع صفا از نمونه هاي موفق فعاليت هاي فرهنگي بسيج مي باشد. لذا در اين پلي بک دوربين ثريا به اين مسجد رفته است تا فعاليت هاي اين پايگاه را روايت کند.
در اين پلي بک آسيب شناسي بسيج و بايدها و نبايد هاي امروز، از زبان مسولان سابق تشکل هاي مختلف بسيج مطرح شده است. اين پلي بک در برنامه «آسيب شناسي بسيج» ثريا به روي آنتن رفته است.