قسمت هفتم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2،روايتي جذاب از شهر سنت پترزبورگ و گفتگو با روس هايي که ايران را دوست دارند

قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي بازار روسيه براي ايران مي پردازد

قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه

قسمت پنجم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايتي جذاب از شهر اوفا پايتخت جمهوري باشقيرستان روسيه

قسمت چهارم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايت ثريا از ويژگي هاي نظام سلامت روسيه و تفاوت آن با ايران

... مستندها ...
قسمت دوم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مي باشد که به روايت ظرفيت بزرگ اقتصادي بازار روسيه براي ايران مي پردازد
قسمت ششم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2 مروري بر تجربه مديريت بحران در روسيه
قسمت پنجم از مجموعه مستند همسايه شمالي 2؛ روايتي جذاب از شهر اوفا پايتخت جمهوري باشقيرستان روسيه