در آستانه سه سالگي ثريا صورت گرفت

پيگيري وضعيت سيستان در برنامه رسانه و پيشرفت

در اين فيلم 15 دقيقه اي خلاصه اي از وضعيت نابسمان گذشته و امروز منطقه سيستان روايت شده است.

هفت دقيقه تا تل آويو، رو در رو با شيطان1، رو در رو با شيطان2، کابوس کرکس ها، مردي با آرزوهاي دوربرد و شکار روباه مجموعه 6 مستند دفاعي برنامه ثريا مي باشد که تاکنون از شبکه اول سيما پخش شده است.

برنامه ثريا اين هفته به بهانه سومين سالگرد شروع به پخش، در کنار بررسي عملکرد سه ساله خود، با حضور نادر طالب زاده، وحيد جليلي و وحيد يامين پور به موضوع واکاوي نقش رسانه در مسير پيشرفت کشور خواهد پرداخت.

در برنامه بانک ثريا روي آنتن رفت

وام ازدواج و هزينه هاي شروع يک زندگي معمولي!!

در اين گزارش هزينه هاي شروع يک زندگي معمولي شامل هزينه مسکن، جهيزيه، تالار، سرويس طلا و جواهر و هزينه تالار عروسي در مقايسه با وام ازدواج کنوني بررسي شده است.

۲۰ اکتبر ۲۰۰۷ ميلادي نقطه‌ عطفي در تاريخ حيات شيعيان شهر فرانکفورت آلمان است. شکست يا موفقيت آنان در اين زورآزمايي به معني بودن يا نبودن هميشگي آنان در تحولات مهم اين شهر است.

... ويترين ...
در نيويورک که بودم يک روز در کتابخانه قدم مي‌زدم و کتاب‌ها را نگاه مي‌کردم چشمم افتاد به قرآن. کنجکاو شدم که ببينم در قرآن چه چيزي آمده‌است. آنرا برداشتم و شروع کردم به ورق زدن ....
ساختمان تحريم ها، محدوديت هاي حقوقي رئيس جمهور آمريکا در لغو تحريم هاي کنگره و سرانجام تعهدات ۵+۱ در «برنامه اقدام مشترک» در برنامه تحريم توسط ميهمانان ثريا ارائه شد. با توجه به درخواست هاي بينندگان، فايل هاي ارائه شده در برنامه جهت استفاده کاربران ارائه شده است.
آيا پس از توافق نامه ژنو تعهدات غربي ها در حوزه صنعت هواپيمايي محقق شده است؟