در برنامه طب سنتي ثريا پخش شد

پزشکان در برنامه راز چه گفتند؟

نادر طالب زاده، تهيه کننده برنامه راز، با دعوت از متخصصان پزشکي موضوع طب سنتي را زير ذره بين برده است. در برنامه اين هفته ثريا گزيده اي از برنامه هاي راز با موضوع طب سنتي پخش شده است.

برنامه ثريا با موضوع کارت هوشمند سوخت، مسئله حذف آن و راهکارها و پيشنهادها بر روي آنتن شبکه اول سيما رفت. مهمان اين برنامه امير جعفرپور، مدرس دانشگاه و مدير حمل و نقل ترافيکي سازمان شهرداري‌هاي وزارت کشور بود.

با حذف سهميه بنزين تاکسي ها، حالا ديگر تاکسي داران هيچ مزيتي نسبت به مسافرکش هاي شخصي ندارند. اين در حالي است که نظارت هاي دولتي نيز بر تاکسي داران اعمال مي شود.

طبق تصميم جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور، بنزين تک نرخي شده است و سهميه هاي باقي مانده در کارت هاي سوخت نيز تا پايان شهريور ماه قابل استفاده خواهند بود. دوربين ثريا اين بار با گشتي در شهر تهران، نظر مردم را در مورد اين اقدام دولت جويا شده است.

ثريا در برنامه هفته گذشته خود، آخرين فرصت ها براي نجات جمعيتي کشور را بررسي کرد.

... ويترين ...
منافع چه کساني مانع از اجراي محدوديت تبليغات برندهاي خارجي در ايران مي شود؟؟ دکتر فضلي پور، عضو کميته برند ايران و داراي مدرک دکتري برند از دانشگاه يو اس سي آمريکا با حضور در برنامه ثريا به ريشه يابي موفقيت صنايع کشورهاي شرق آسيا مانند ژاپن و کره جنوبي و هم چنين علل فراموشي برندهاي مطرح ايراني هم چون کفش ملي و صاايران پرداخت. اين برنامه مرداد ماه 94 به روي آنتنم شبکه يک رفته است.
دکتر اردبيلي، پزشک و دکتري آينده پژوهي با حضور در برنامه ثريا به بررسي برخي از باورهاي نادرست موجود در جامعه که باعث کاهش فرزندآوري خانواده ها شده است پرداخت. در ابتداي اين برنامه از برخي از آمارهاي جهاني جمعيت و مقايسه با وضعيت ايران پرده برداري شد.
قسمت چهارم از مجموعه مستند «سالهاي هسته اي»، پنجشنبه شب از شبکه اول سيما به روي آنتن رفت. اين مستند از اين قسمت قابل دريافت است.
... تازه هاي سايت ...