برنامه 340 (مستند اميد ژرف) 18 آذار ماه 1398

برنامه 340 (مستند اميد ژرف) 18 آذار ماه 1398

مستند اميد ژرف به بررسي خشکسالي و کمبود آب در استان سيستان و بلوچستان و مشکلاتي که براي ساکنين استان به وجود آورده مي پردازد.
تاريخ: 23/9/1398
كد مطلب: 2727
بازديد: 1451

 مستند اميد ژرف  به بررسي خشکسالي و کمبود آب در استان سيستان و بلوچستان و مشکلاتي که براي ساکنين استان به وجود آورده مي پردازد.

روايت مستند «ثريا» از ماجراي کشف منابع عظيم سفره هاي آب هاي ژرف در منطقه سيستان و امکان سنجي استفاده از اين آبها مي باشد

تجربه ساير کشورها در کشف و استفاده از آبهاي ژرف چيست؟! از استراليا تا ليبي و چين و آمريکا با منابع آبهاي ژرف چه مي کنند؟

چرا وزارت نيرو ادامه مطالعات و‌استخراج آبهاي ژرف را متوقف کرده و بر پروژه هاي پر هزينه انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان اصرار دارد؟!

«اميد ژرف» کاري از برنامه ثريا و تهيه شده در سازمان هنري رسانه اي اوج

 

دانلود

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل