برچسب ها

اين فيلم که در حين صحبت شهيد دکتر شهرياري ضبط شده است در مراسمي است که دانشجويان به مناسبت ارتقا ايشان به درجه استاد کاملي گرفته اند. ياد و راهشان پايدار بماند انشاالله. براي ديدن اين فيلم اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 19/01/1391
در اين مستند با گذري بر تاريخچه مذاکرات هسته اي در سال 1382،به نقش دانشجويان در جريان مذاكرات هسته اي كشورمان با سه كشور اروپايي بر سر تعليق فعاليتهاي هسته اي كشورمان پرداخته شده است. براي ديدن اين كليپ اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 19/01/1391
انيميشن راه وآسفالت، در برنامه 25 اسفند ثريا پخش شد. اين انيميشن سعي مي كند به ريشه هاي مشكل آسفالت كشور بپردازد و با زباني طنز گونه تلاش دارد ابعاد مشكل را به خوبي روشن كند. براي ديدن اين انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/12/1390