برچسب ها

انيميشن اين هفته برنامه ثريا که فارغ التحصيل گمشده نام داشت به بررسي حال و احوال کشاورزي کشور اختصاص داشت. اين انيميشن با زباني طنز به طرح مسائل و مشکلات کشاورزي و کشاورزان مي پردازد و سعي دارد تا نگاهي کوتاه به اين مسائل بياندازد. براي تماشاي اين انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
برنامه تلويزيوني ثريا چهارشنبه 6 ارديبهشت، موضوع برنامه خود را به بررسي مشكلات و چالش هايي كه در ارتباط ميان دانشگاه و كشاورزي در كشور وجود دارد اختصاص داد.مهمانان اين برنامه دكتر قديمي مدير كل دفتر حمايت آموزش عالي وزارت علوم، دكتر فلسفي معاون تحقيقات ، ترويج و آموزش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بودند.
تاريخ: 07/02/1391
در اين گزارش مهدي حسيني به همراه گروهش به شهرستان گچساران رفته تا از مشکلات باغداران اين شهرستان گزارشي تهيه کند. در اين گزارش باغداران از تلاشهاي خود براي به ثمر رسيدن اين درختان مي گويند. درختاني که اکنون بر اثر يک سرما خشک شده اند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391