برچسب ها

در اين گزارش مهدي حسيني به همراه گروهش به شهرستان گچساران رفته تا از مشکلات باغداران اين شهرستان گزارشي تهيه کند. در اين گزارش باغداران از تلاشهاي خود براي به ثمر رسيدن اين درختان مي گويند. درختاني که اکنون بر اثر يک سرما خشک شده اند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391
در اين گزارش محمد بن به دانشگاه صنعتي اصفهان رفته است و با دانشجويان رشته کشاورزي اين دانشگاه به گفتگو مي پردازد. دانشجويي از مشکلات و آينده مبهم فارغ التحصيلان اين رشته مي گويد و دانشجوي ديگري بر کاربردي نبودن دروس تاکيد مي کند. استاداني که توانايي هاي کاربردي ندارند نيز از ديگر نظرات دانشجويان است. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391
در برنامه 22 فروردين ماه ثريا بحث مسائل و مشکلات تجهيزات پزشکي در کشور پي گرفته شد. در اين مهمان برنامه جناب آقاي دکتر شهرياري رئيس محترم کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي بودند. ايشان با تشريح کاستي هايي که در زمينه حمايت از توليد تجهيزات پزشکي در داخل صورت گرفته، افزودند : پيگيري اين موضوع را در دستور کار خود در کميسيون بهداشت مجلس قرار مي دهند.
تاريخ: 04/02/1391