برچسب ها

انيميشن اين هفته برنامه ثريا که فارغ التحصيل گمشده نام داشت به بررسي حال و احوال کشاورزي کشور اختصاص داشت. اين انيميشن با زباني طنز به طرح مسائل و مشکلات کشاورزي و کشاورزان مي پردازد و سعي دارد تا نگاهي کوتاه به اين مسائل بياندازد. براي تماشاي اين انيميشن اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، معاون سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي گفت: براي اينکه کشاورزان از توليد خود بهره ببرند بايد سياست هاي حمايتي مورد نظر اعمال شود. آقاي فلسفي در برنامه تلويزيوني ثريا افزود: هم اکنون 43 هزار کشاورز خبره و نمونه در کشور هستند که بخش عمده اي از توليدات اين حوزه را برعهده دارند.
تاريخ: 08/02/1391
برنامه تلويزيوني ثريا چهارشنبه 6 ارديبهشت، موضوع برنامه خود را به بررسي مشكلات و چالش هايي كه در ارتباط ميان دانشگاه و كشاورزي در كشور وجود دارد اختصاص داد.مهمانان اين برنامه دكتر قديمي مدير كل دفتر حمايت آموزش عالي وزارت علوم، دكتر فلسفي معاون تحقيقات ، ترويج و آموزش كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي بودند.
تاريخ: 07/02/1391
در اين برنامه با اعلام 6 برابر شدن پذيرش دانشجويان رشته هاي كشاورزي در ده سال گذشته اعلام شد كه حدود 50 تا 60 در صد فارغ التحصيلان اين رشته بيكار هستند. برنامه تلويزيوني ثريا ديشب چهارشنبه 6 ارديبهشت، موضوع برنامه خود را به بررسي مشكلات و چالش هايي كه در ارتباط ميان دانشگاه و كشاورزي در كشور وجود دارد اختصاص داد.
تاريخ: 07/02/1391
در اين گزارش دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تهران از مشکلات رشته خود مي گويند. دانشجويان از نبود زمينه شغلي براي اين رشته و بيکاري فارغ التحصيلان آن مي گويند . دانشجويان به دليل کاربردي نبودن دروس دانشگاهي خود، به موفقيت خود در مزارع و گلخانه ها مطمئن نيستند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391