برچسب ها

در برنامه اين هفته ثريا با موضوع نساجي و بررسي مسائل پيرامون توليد چادر مشکي مستند « ايراني نداريم » پخش شد. در اين مستند « محمد ساسان » در جستجوي چادر مشکي ساخت ايران منزل به منزل پيش مي رود و بازار تهران را درمي نوردد. مي گردد و از دانشگاه و بازار درباره چادر مشکي ايراني مي پرسد .
تاريخ: 27/02/1391
براي تهيه اين گزارش « محمد بن » به دانشگاه اميرکبير رفته و با دانشجويان رشته مهندسي نساجي به گفتگو پرداخته است. دانشجويان نساجي اميرکبير از عقب ماندگي دانش اين رشته در دانشگاه مي گويند. براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 24/02/1391
اين انيميشن با گذاري بر تاريخ محصولات نساجي در ايران از دوران مختلف تاريخي مانند هخامنشيان و حمله مغول و صفويان تا قاجار عبور مي کند و در نهايت به زمان امروز مي آيد و به تاريخچه اين صنعت در کشور مي پردازد. بررسي قاچاق محصولات نساجي و روش هاي مختلف آن و اوضاع بازار نساجي کشور را نيز مي توانيد در اين انيميشن پيدا کنيد. براي تماشاي اين انميشن اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 23/02/1391
مستند اصلي برنامه ثريا با موضوع نساجي به بررسي اتفاقاتي اختصاص داشت که پيرامون کارخانه نساجي قائم شهر روي داده بود. « محمد ساسان » در اين مستند با گفتگو با کارگران و مردم قائمشهر درددلهاي زيادي را در قاب تصوير ضبط کرده است. در اين مستند سعي شده است عواملي را که باعث رخداد اين اتفاق شده است بررسي کند. براي تماشاي قسمت 3 اين مستند اينجا کليک کنيد...
تاريخ: 23/02/1391
به دليل درخواست بينندگان به خصوص فعالان و دانشجويان رشته کشاورزي اين برنامه نيز به موضوع مسائل پيش روي اين حوزه پرداختيم. مهمان اين برنامه جناب آقاي دکتر پورهمت معاون وزير جهاد کشاورزي بودند. در اين برنامه گزراشهاي جديدي از دانشجويان دانشگاه آزاد، نمونه اي موفق از تعامل کشاورزان و دانشگاه، انيميشني جذاب « مثنوي کشاورزي » و ... پخش شد.
تاريخ: 15/02/1391