گزارش

پخش کليپ تصاوير شهيد رضايي نژاد و شهيد احمدي روشن که با موسيقي زيبايي از احسان خواجه اميري همراه شده بود، فضاي برنامه ثريا را هم در خانه شما و هم در پشت صحنه برنامه باراني کرد. در حين پخش اين کليپ عوامل پشت صحنه برنامه نيز همراه با ملت شريف ايران گريه مي کردند.
تاريخ: 19/01/1391
اين فيلم که در حين صحبت شهيد دکتر شهرياري ضبط شده است در مراسمي است که دانشجويان به مناسبت ارتقا ايشان به درجه استاد کاملي گرفته اند. ياد و راهشان پايدار بماند انشاالله. براي ديدن اين فيلم اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 19/01/1391
در فيلمي که در برنامه ثريا اين هفته پخش شد، دکتر فريدون عباسي در مراسمي که به افتخار ارتقاي دکتر شهرياري به درجه استاد کاملي به همت دانشجويان برگزار شده بود گفتند: من خودم را شاگرد دکتر شهرياري مي دانم يعني اينجا که ايستاده ام البته نه اينکه فکر کنيد فروتني مي کنم من درس مونتکارلو، درس تئوري ترنسپورت نوترون و درس راکتور 2 قسمت ديناميک را از ايشان ياد گرفته ام.
تاريخ: 19/01/1391
در اين گزارش محسن حاج كرمي به دانشگاه علم و صنعت رفته و نظر دانشجويان دانشكده عمران را درباره آسفالت و مشكلات آن پرسيده. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/12/1390
در اين گزارش حسين ميرزايي به محل نگهداري و آماده سازي ميمون هاي كاوشگر رفته است. وي با متخصصان اين پژوهشكده به گفتگو پرداخته و تصاوير جالبي از اين پژوهشكده تهيه كرده است. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 23/12/1390