گزارش

در اين گزارش محمد بن به دانشگاه صنعتي اصفهان رفته است و با دانشجويان رشته کشاورزي اين دانشگاه به گفتگو مي پردازد. دانشجويي از مشکلات و آينده مبهم فارغ التحصيلان اين رشته مي گويد و دانشجوي ديگري بر کاربردي نبودن دروس تاکيد مي کند. استاداني که توانايي هاي کاربردي ندارند نيز از ديگر نظرات دانشجويان است. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391
در اين گزارش دستگاه پيشرفته Animal Spect که متخصصان کشورمان در مرکز تحقيقات علوم پزشکي ساخته شده است. اين دستگاه براي بررسي آزمايشهاي تحقيقاتي دارويي که بر روي حيوانات انجام مي شود، به کار مي رود. براي تماشاي اين فيلم اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 31/01/1391
در اين گزارش محمد بن و تيم همراهش به شهرک صنعتي اشتهارد رفته و درباره مشکلات توليد تجهيزات پزشکي با شرکتهاي اين حوزه گفتگو کرده است. توليدکنندگان تجهيزات پزشکي از عدم همکاري بانکها، واردات بي حساب، عدم پرداخت طلبهاي خود از بيمارستانها و ... گلايه دارند. آنها تحريمي را که در داخل نسبت به توليدکنندگان وجود دارد بسيار سختتر از تحريمهاي خارجي مي داند. براي تماشاي اين مستند اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 31/01/1391
در برنامه ثريا اين هفته، وضعيت صنعت و بازار تجهيزات پزشکي کشور مورد بررسي قرار گرفت. مهمان اين برنامه مدير کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي بود. با حضور ايشان پس از گفتگو درباره واردات بي حساب تجهيزات پزشکي به کشور، درد دلي از دانشجويان رشته مهندسي پزشکي پخش شد. دانشجويان از روياهاي قبل از دانشگاه و واقعيات امروز مي گويند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 24/01/1391
در اين گزارش توليدکنندگان داخلي تجهيزات پزشکي از وضعيت کارشان و بي توجهي مسئولان ناراحتند. از اينکه اجناس بي کيفيت ارزان چيني انقدر راحت وارد کشور مي شوند و از آنها حمايتي نمي شود دلي پر درد دارند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 24/01/1391