گزارش

در اين گزارش به مشهد رفته ايم شهرک صنعتي چناران. شهرکي که در آن قرار است کارخانه توليد ورقهاي صنعتي ژئواِمبران باشد. ورقهايي که به عنوان عايق در کف استخرهاي نگهداري آب قرار مي گيرد و ديگر براي عايق کاري سطوح داخلي استخرها نياز به بتون و عايق هاي ديگري نيست. اما در روند ساخت اين کارخانه مشکلاتي پيش آمده است. وي از نماينده فروش شرکتي در امارات صحبت مي کند که در گفتگوي با وي گفته است : ما اجازه ساخت کارخانه توليد اين محصول را در ايران نمي دهيم. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
کشاورزان شهريار موضوع مستند برنامه ثريا با موضوع کشاورزي بودند. کشاورزان شهريار از عدم همکاري جهاد کشاورزي و سطحي برخورد کردن با آموزش کشاورزان سخن مي گفتند. ناتواني کشاورزان در مقابله با آفتها، عدم آشنايي با روشهاي صحيح سم زدن محصولات و ... صدمات جبران ناپذيري را به محصولات کشاورزان شهرياري وارد کرده است. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
در اين گزارش به يکي از دستاوردهاي کشاورزي کشور پرداخته شده است. يکي از مشکلات کشاورزان براي توليد سيب زميني، داشتن بذر مناسب براي اين محصول است. اين بذرها يا از طريق واردات و يا از طريق روش هاي سنتي در اختيار کشاورز قرار مي گرفته است.در روشهاس سنتي کشاورزان بايد براي کاشت اين محصول بايد قده هاي سيب زميني را در خاک مي کردند تا گياه رشد کند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391
در اين گزارش دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تهران از مشکلات رشته خود مي گويند. دانشجويان از نبود زمينه شغلي براي اين رشته و بيکاري فارغ التحصيلان آن مي گويند . دانشجويان به دليل کاربردي نبودن دروس دانشگاهي خود، به موفقيت خود در مزارع و گلخانه ها مطمئن نيستند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391
در اين گزارش مهدي حسيني به همراه گروهش به شهرستان گچساران رفته تا از مشکلات باغداران اين شهرستان گزارشي تهيه کند. در اين گزارش باغداران از تلاشهاي خود براي به ثمر رسيدن اين درختان مي گويند. درختاني که اکنون بر اثر يک سرما خشک شده اند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 05/02/1391