گزارش

« محمد بن » در اين گزارش به سراغ دانشکده فني دکتر شريعتي، در خاني آباد تهران جايي که رشته طراحي لباس مدتهاست در آن سابقه دارد، رفته است تا بتواند سراغي از گره گمشده عدم توفيق صنعت نساجي کشورمان در اين دانشگاه بگيرد. به نظر شما آيا دانشجويان و اساتيد اين دانشکده حاضرند لباسهايي را که خود طراحي کرده اند بپوشند؟ براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391
در اين گزارش محسن حاج کرمي به سراغ کارخانه اي در کشور رفته که با تکنولوژي نانو اقدام به توليد نخهايي مي کند که داراي خاصيتهاي بسيار جالبي است. اين نخها که به تاييد وزارت بهداشت نيز رسيده در توليد بسياري از محصولات کاربرد دارند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 27/02/1391
براي تهيه اين گزارش « محمد بن » به دانشگاه اميرکبير رفته و با دانشجويان رشته مهندسي نساجي به گفتگو پرداخته است. دانشجويان نساجي اميرکبير از عقب ماندگي دانش اين رشته در دانشگاه مي گويند. براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...
تاريخ: 24/02/1391
در اين گزارش « محمد بن » ميان کشاورزان رفته و از زاويه ديد آنها به موضوع کشاورزي نگاه کرده است. کشاورزاني که از کمک نکردن مهندسان کشاورزي و عدم شرکت آنها در توليد محصولات کشاورزي مي گويند. اهميت کمي که دانشگاه به کشاورزان مي دهد اين حس را در کشاورزان ايجاد کرده است که شايد کشاورزان را به داخل دانشگاه راه ندهند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391
در ادامه پيگيري مشکلات دانشجويان رشته کشاورزي اينبار محمد بن به دانشگاه آزاد ورامين رفته و با دانشجويان اين رشته به گفتگو پرداخته است. در اين گزارش دانشجويان رشته کشاورزي از دلايل ورود خود به اين رشته مي گويند و مشکلات خود را بيان مي کنند. هزينه هاي زياد تحصيل، کاربردي نبودن دروس، فرار از سربازي و .... براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/02/1391