گزارش

بررسي تحريم‌هاي جديد و نقض عهدهاي آمريکا پس از برجام
تاريخ: 16/08/1396
بايدها و نبايدهاي پيوستن ايران به توافقنامه اقليمي پاريس
تاريخ: 16/08/1396
ثريا در اين برنامه به بررسي وضعيت رشدعلمي کشور و نسبت آن با حل نيازهاي جامعه و دلايل بالا بودن بيکاري فارغ التحصيلان در سالهاي اخير پرداخت.
تاريخ: 25/01/1396
ثريا با نقد و بررسي قراردادهاي جديد خودروسازان داخلي به اين مسئله پرداخت که صنعت خودروسازي کشورمان تا چه حد توانسته است ظرفيت داخلي سازي و اشتغال را افزايش بدهد.
تاريخ: 17/01/1396
برنامه ثريا با حضور دکتر حجت ميان آبادي، استاد دانشگاه و متخصص ژئوپليتيک آب و دکتر مهدي فلاح، پژوهشگر جوان کشاورزي و کنترل ريزگردها به مشکلات و مسائل خوزستان پرداخت.
تاريخ: 19/12/1395