دانشجويان مهندسي پزشکي قرار است چه کاره شوند؟

در برنامه اين هفته 91/1/22 پخش شد

دانشجويان مهندسي پزشکي قرار است چه کاره شوند؟

در برنامه ثريا اين هفته، وضعيت صنعت و بازار تجهيزات پزشکي کشور مورد بررسي قرار گرفت. مهمان اين برنامه مدير کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي بود. با حضور ايشان پس از گفتگو درباره واردات بي حساب تجهيزات پزشکي به کشور، درد دلي از دانشجويان رشته مهندسي پزشکي پخش شد. دانشجويان از روياهاي قبل از دانشگاه و واقعيات امروز مي گويند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 24/1/1391
كد مطلب: 78
بازديد: 4394

در برنامه اين هفته 91/1/22 پخش شد

دانشجويان مهندسي پزشکي قرار است چه کاره شوند؟

در برنامه ثريا اين هفته، وضعيت صنعت و بازار تجهيزات پزشکي کشور مورد بررسي قرار گرفت. مهمان اين برنامه مدير کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي بود. با حضور ايشان پس از گفتگو درباره واردات بي حساب تجهيزات پزشکي به کشور، درد دلي از دانشجويان رشته مهندسي پزشکي پخش شد. دانشجويان از روياهاي قبل از دانشگاه و واقعيات امروز مي گويند. براي ديدن اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل
مشاهده نظرها
درويشي
تاريخ: 25/1/1391 - 11:18
خدا قوت