كد: 746
تاريخ: 13/3/1393بازديد: 3485

تهران مضطرب

در اين گزارش که مورد استقبال بسيار زياد مخاطبان قرار گرفت نابساماني هاي شهر تهران در حوزه معماري و شهرسازي از زبان يک دانشجوي معماري به تصوير کشيده شده است.

در اين گزارش نابساماني هاي شهر تهران در حوزه معماري و شهرسازي از زبان يک دانشجوي معماري به تصوير کشيده شده است.

بخش اول

دانلود با کيفيت متوسط

دانلود با کيفيت خوب

دانلود با کيفيت عالي

 

بخش دوم

دانلود با کيفيت متوسط

دانلود با کيفيت خوب

دانلود با کيفيت عالي