وعده هاي رئيس جمهور درباره شفافيت

وعده هاي رئيس جمهور درباره شفافيت

وعده هاي پيش و پس از انتخابات رئيس جمهور درباره شفافيت که در برنامه اول شفافيت ثريا روي آنتن رفت.
تاريخ: 15/2/1393
كد مطلب: 715
بازديد: 4488
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل