كد: 674
تاريخ: 2/12/1392بازديد: 17096

فيلم کامل مصاحبه اکبر اعتماد (اولين رئيس انرژي اتمي ايران قبل از انقلاب)

در برنامه هسته اي ثريا گزيده اي از مصاحبه دکتر اکبر اعتماد با بي بي سي پخش شد که بخاطر دفاع جانانه ايشان از حق کشورمان مورد اقبال عمومي مردم مواجه شد. باتوجه به درخواست هاي مکرر براي انتشار کامل اين مصاحبه ويديوي زير به مخاطبن محترم تقديم مي شود.

در برنامه هسته اي ثريا گزيده اي از مصاحبه دکتر اکبر اعتماد با بي بي سي پخش شد که بخاطر دفاع جانانه ايشان از حق کشورمان مورد اقبال عمومي مردم مواجه شد. باتوجه به درخواست هاي مکرر براي انتشار کامل اين مصاحبه ويديوي زير به مخاطبن محترم تقديم مي شود.

 

 

دانلود کامل فيلم (قسمت 1 و قسمت 2)

دانلود قسمت 1

دانلود قسمت 2