كد: 608
تاريخ: 20/10/1392بازديد: 8014

فيلم سخنان دکتر اکبر اعتماد (رئيس انرژي اتمي ايران قبل از انقلاب)

دکتر اکبر اعتماد در اين مصاحبه که با شبکه بي بي سي در سال 89 انجام شده است دفاع جانانه اي از حقوق هسته اي ملت ايران مي کند و به بسياري از شبهات پاسخ مي گويد.

دکتر اکبر اعتماد در اين مصاحبه که با شبکه بي بي سي در سال 89 انجام شده است دفاع جانانه اي از حقوق هسته اي ملت ايران مي کند و به بسياري از شبهات پاسخ مي گويد.

 

 

دانلود بخش اول  

 

 

 

دانلود بخش دوم