گزارش

برنامه اين هفته ثريا همزمان با رکود اقتصادي حاکم بر توليد و صنعت کشور به بررسي عملکرد و وظايف حساس بانک‌‌هايي مي‌پردازد که مي‌توانند به توليد، صنعت و در مجموع اقتصاد کشور کمک کنند اما غالب فعاليتشان را معطوف کرده‌اند به بنگاه‌داري موسسات خودشان و برج‌سازي!
تاريخ: 27/05/1395
اين برنامه به بررسي نقاط ضعف و قوت اقتصاد کشور پرداخت و همچنين شرايط رکو کنوني در اقتصاد کشور را بررسي کرد.
تاريخ: 13/05/1395
برنامه ثريا بعد از دو ماه سکوت با برنامه جنجالي مناطق آزاد و بررسي لايحه دو برابر کردن گلوگاه هاي واردات به کشور به روي آنتن برگشت.
تاريخ: 06/05/1395
در شرايطي که کمپاني هاي خارجي صنعت خودرو براي در اختيار گرفتن بازار بزرگ ايران در فضاي پسابرجام لحظه شماري مي کنند، برنامه ثريا به آسيب شناسي صنعت خودرو و بررسي راهکارهاي ارتقاي توان طراحي و توليد داخل خودرو و قطعات و مجموعه‌هاي خودرو و بررسي ضرروت توجه به نوآوري بومي و تحقيق و توسعه و نيروهاي انساني توانمند داخلي بويژه در حوزه خودورهاي الکتريک و سبز بپردازد.
تاريخ: 06/03/1395
ثريا در دومين برنامه سري جديد خود و بنا به درخواست هاي مکرر بينندگان، به چالش هاي توليد و عرضه مسکن پرداخت.
تاريخ: 30/02/1395