از نفس افتاده 2

مستند

از نفس افتاده 2

از نفس افتاده نام مستندي تکان دهنده با موضوع زمين خواري است که در آن دوربين ثريا به لواسانات تهران سفر کرده و به تخريب باغات و تغييرکاربري هاي قانوني!!! و ويلاسازي هاي انبوه در آن مي پردازد.
تاريخ: 24/7/1392
كد مطلب: 523
بازديد: 2009

آنچه در پرداخت اين مستند  بسيار جلب توجه مي کند واژه کليدي راوي مستند است که مي گويد در اين تخلفاتي که به تصوير کشيده مي شود قانون شکسته نشده است بلکه قانون خم شده است. اين مستند دوقسمتي در واقع به تغيير کاربري ها يا زمين خواري هايي مي پردازد که به علت خلاء قوانين  در کشور بوقوع مي پيوندد و همه اتفاقات رخ داده علي الظاهر با مجوز نهادهاي مسئول و طبق ساز و کارهاي رسمي رايج در کشور صورت گرفته است.

       


           

               
               
           

       

       
قسمت دوم اين مستند را مي توانيد از اين قسمت دانلود نماييد.

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل