گزارش؛ ليونل مسي يا افتخارات کشورمان؛ کداميک را مي شناسيد؟

در برنامه اين هفته ثريا پخش شد

گزارش؛ ليونل مسي يا افتخارات کشورمان؛ کداميک را مي شناسيد؟

در برنامه اين هفته ثريا به مدرسه رفتيم. جايي که از نوجوانان کشورمان مي پرسيم صاحب اين عکس کيست؟ آيا افتخارات کشورمان را مي شناسيم؟
تاريخ: 5/10/1391
كد مطلب: 371
بازديد: 8250

در برنامه اين هفته ثريا پخش شد

گزارش؛ ليونل مسي يا افتخارات کشورمان؛ کداميک را مي شناسيد؟

در برنامه اين هفته ثريا به مدرسه رفتيم. جايي که از نوجوانان کشورمان مي پرسيم صاحب اين عکس کيست؟ آيا افتخارات کشورمان را مي شناسيم؟

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد ...

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل