تعارض منطق پيش نويس طرح حمايت از توليد ملي با اقتصاد مقاومتي!!

در برنامه ثريا مطرح شد

تعارض منطق پيش نويس طرح حمايت از توليد ملي با اقتصاد مقاومتي!!

نه تنها طرح به کاهش هزينه هاي توليد نگاه غلطي دارد بلکه بسياري از روش هاي کاهش هزينه هاي توليد مانند ايجاد همکاري هاي بين بنگاهي ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر کاهش هزينه هاي غير توليدي و سوداگري کامل مغفول گذاشته شده است.
تاريخ: 23/9/1391
كد مطلب: 352
بازديد: 3557

مدير شبکه تحليلگران فناوري ايران در برنامه ثريا مطرح کرد

تعارض منطق پيش نويس طرح حمايت از توليد ملي با اقتصاد مقاومتي!!

مهندس مرتضي فيروزآبادي مدير شبکه تحليلگران فناوري ايران در بخش پيگيري خبري برنامه ثريا به بررسي اشکالات موجود به پيش نويس طرح حمايت از توليدملي که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است پرداخت.

اين کارشناس سياست گذاري صنعتي با اشاره به انگيزه دلسوزانه طراحان و همچنين برخي نقاط مثبت طرح مانند اعتبار اسنادي ريالي(LC ريالي) و همچنين بازپرداخت ريالي تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت در اين طرح سعي شده است که مشکلات جاري بنگاه ها شناسايي شده و دم دستي ترين راه حل ها براي آنها در نظر گرفته شود.

فيروزآبادي در ادامه گفت طراحان در بخش زيادي از طرح به دنبال کاهش هزينه هاي توليد بوده اند اما مشخص نکرده اند که توليد کننده در مقابل بخشودگي ها و تسهيلاتي که دولت براي ان قائل مي شود چه وظيفه اي دارد؟ اين کار بيش از آنکه باعث تقويت توليد شود باعث ايجاد تنبلي در توليد کنندگان مي شود.

مدير شبکه تحليلگران فناوري ايران همچنين اشاره کرد در اين طرح هيچ گونه اولويت بندي ميان صنايع وجود ندارد و اين کاملا با منطق اقتصاد مقاومتي ناسازگار است.

اين کارشناس سياست صنعتي در ادامه اضافه کرد از مشکلات ديگري که در اين طرح وجود دارد اين است که در اين طرح اصلا بررسي نشده است که منشا مشکلات توليدکنندگان چه بوده است؟ آيا اين مشکلات ناشي از سوء تدبيرها و عدم مديريت و توانايي توليد کنندگان نبوده است. در اين طرح توليدکننده واقعي از کسانيکه توانايي توليد ندارند جدا نشده اند و به صورت عام به همه بنگاه هاي داراي مشکل به يک ديد نگريسته شده است.

فيروزآبادي همچنين گفت: نه تنها طرح به کاهش هزينه هاي توليد نگاه غلطي دارد بلکه بسياري از روش هاي کاهش هزينه هاي توليد مانند ايجاد همکاري هاي بين بنگاهي ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر کاهش هزينه هاي غير توليدي و سوداگري کامل مغفول گذاشته شده است.

وي همچنين با اشاره به موضوع بازپرداخت ريالي تسهيلات صندوق توسعه ملي که در طرح ديده شده است تاکيد کرد که سازوکار اين بازپرداخت نبايد به گونه اي باشد که ضرر ناشي از نوسانات نرخ ارز را توليد کننده متحمل شود.

مدير شبکه تحليلگران فناوري ايران با اشاره به پيشنهاد خريد تجهيزات و ملزومات توسط توليد کنندگان از داخل کشور به صورت ارزي اضافه کرد اين کار به صلاح کشور نيز و باعث مي شود که کشور به ارز خارجي وابسته شود و با اهداف اقتصاد مقاومتي خوانايي ندارد.

فيروزآبادي در پايان اشاره کرد در اين طرح مواردي در مورد استمهال بدهکاران ديده شده است که مي تواند باعث مشکلاتي شود. اين کار نبايد به گونه اي صورت بگيرد که جرم را تشويق کند و باعث شود ديگران نيز دست به تخلف زده و از اين فرصت براي خود استفاده نمايند. وي اضافه کرد نبايد اين اقدامات مسکني باعث مشکلات بيشتر براي کشور شود. 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل