كد: 341
تاريخ: 15/9/1391بازديد: 2962

گزارشي از دانشگاهي متفاوت ؛ دانشگاه نيروي دريايي در نوشهر

در اين مستند به دانشگاه نيروي دريايي در نوشهر رفته ايم و چگونگي پرورش دانشجويان اين دانشگاه را بررسي کرده ايم. اين دانشگاه با ديگر دانشگاه ها تفاوتي بسيار مهم و بنيادي دارد. در اين جا همه مي دانند براي چه چيزي درس مي خوانند. اين مستند را در اين صفحه ببينيد ...

در ويژه برنامه « نيروي دريايي» ثريا پخش شد

گزارشي از دانشگاهي متفاوت ؛ دانشگاه نيروي دريايي در نوشهر

در اين مستند به دانشگاه نيروي دريايي در نوشهر رفته ايم و چگونگي پرورش دانشجويان اين دانشگاه را بررسي کرده ايم. اين دانشگاه با ديگر دانشگاه ها تفاوتي بسيار مهم و بنيادي دارد. در اين جا همه مي دانند براي چه چيزي درس مي خوانند و هر يک از درس هايشان براي آنها چه کاربردي دارد. در اينجا کسي درسي را که بدان نياز ندارد نمي خواند. اينجا يک دانشگاه است.

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد ...