گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت دوم

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت دوم

در اين گزارش به سراغ پژوهشگران و محققان صنعت نفت کشور رفته ايم تا بدانيم چرا توليد تجهيزات صنايع نفتي با مشکل رو به رو است. به چه خاطر دانشگاه هاي ما قادر به پشتيباني علمي از ساخت اين تجهيزات نيستند. براي تماشاي قسمت دوم اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 25/6/1391
كد مطلب: 301
بازديد: 2905

 

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت دوم

در اين گزارش به سراغ پژوهشگران و محققان صنعت نفت کشور رفته ايم تا بدانيم چرا توليد تجهيزات صنايع نفتي با مشکل رو به رو است. به چه خاطر دانشگاه هاي ما قادر به پشتيباني علمي از ساخت اين تجهيزات نيستند. 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل