گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت اول

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت اول

در اين گزارش به سراغ پژوهشگران و محققان صنعت نفت کشور رفته ايم تا بدانيم چرا توليد تجهيزات صنايع نفتي با مشکل رو به رو است. به چه خاطر دانشگاه هاي ما قادر به پشتيباني علمي از ساخت اين تجهيزات نيستند. براي تماشاي قسمت اول اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 25/6/1391
كد مطلب: 300
بازديد: 3572

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارش « توليد تجهيزات نفتي در دانشگاه، آيا ممکن است؟ » قسمت اول

در اين گزارش به سراغ پژوهشگران و محققان صنعت نفت کشور رفته ايم تا بدانيم چرا توليد تجهيزات صنايع نفتي با مشکل رو به رو است. به چه خاطر دانشگاه هاي ما قادر به پشتيباني علمي از ساخت اين تجهيزات نيستند. 

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل