گزارشي از وضعيت ميادين مشترک کشورمان در بوشهر

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارشي از وضعيت ميادين مشترک کشورمان در بوشهر

در اين گزارش به بوشهر رفته ايم و گرماي 50 درجه اي هوا را به جان خريده ايم. از فرودگاه بوشهر يک ساعت تا مرز مشترک دريايي با هليکوپتر را ه است. در اين ميدان چندين سکو بهره برداري کشور همسايه ما خودنمايي مي کند و ما را به تلاش بيشتر مي خواند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 25/6/1391
كد مطلب: 299
بازديد: 3820

در برنامه ثريا با موضوع نفت پخش شد

گزارشي از وضعيت ميادين مشترک کشورمان در بوشهر

در اين گزارش به بوشهر رفته ايم و گرماي 50 درجه اي هوا را به جان خريده ايم. از فرودگاه بوشهر يک ساعت تا مرز مشترک دريايي با هليکوپتر را ه است. در اين ميدان چندين سکو بهره برداري کشور همسايه ما خودنمايي مي کند و ما را به تلاش بيشتر مي خواند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ....

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل