ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"بررسي سياست هاي مسئولان در حوزه مسکن"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"بررسي سياست هاي مسئولان در حوزه مسکن"

چه کسي به فکر اجاره نشين هاست؟
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2599
بازديد: 3534
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل