ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"توان دفاعي ايران"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"توان دفاعي ايران"

چرا آمريکا در عملي کردن تهديدات نظامي اش ناکام مانده؟
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2597
بازديد: 3523
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل