ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"گردشگري ظرفيت مغفول اقتصاد ايران"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"گردشگري ظرفيت مغفول اقتصاد ايران"

صنعت گردشگري پس از برجام به کجا رسيد؟
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2596
بازديد: 1587
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل