ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"نفوذ آمريکا در کشورهاي مستقل"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"نفوذ آمريکا در کشورهاي مستقل"

ارائه اسنادي بکر از طراحي امريکا براي نفوذ و فروپاشي کشورهاي مستقل
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2595
بازديد: 875
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل