ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"ابعاد فرهنگي و جهادي شهيد محسن حججي"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"ابعاد فرهنگي و جهادي شهيد محسن حججي"

ويژه برنامه ثريا؛ براي شهيدي که عاشق مردم و محرومان بود..
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2593
بازديد: 1224
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل