ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"ظرفيت مغفول بازارهاي منطقه براي محصولات ايران"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"ظرفيت مغفول بازارهاي منطقه براي محصولات ايران"

«ديپلماسي اقتصادي» پس از برجام چقدر درخدمت توليد ملي بوده است؟
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2591
بازديد: 43
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل