ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"درس‌هاي برجام براي آينده"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع"درس‌هاي برجام براي آينده"

بررسي تحريم‌هاي جديد و نقض عهدهاي آمريکا پس از برجام
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2590
بازديد: 812
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل