ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع "بررسي توافقنامه علمي پاريس"

ميان برنامه هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع "بررسي توافقنامه علمي پاريس"

بايدها و نبايدهاي پيوستن ايران به توافقنامه اقليمي پاريس
تاريخ: 16/8/1396
كد مطلب: 2589
بازديد: 674
ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل