كد: 2515
تاريخ: 19/9/1395بازديد: 1864

گزارش هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع "رسالت جنبش دانشجويي"

ثريا در اين برنامه از ميان صدها فعاليت اثربخش و موفق جنبش دانشجويي در سال‌هاي اخير، براي نمونه هشت فعاليت موثر دانشجويي که به جريان سازي و اثرگذاري در پيگيري چالشهاي مسير پيشرفت کشور منجر شده است را به مردم معرفي کرد.

برنامه اين هفته ثريا به مناسبت روز دانشجو با حضور فعالان دانشجويي از تشکل‌هاي مختلف بر روي آنتن شبکه يک سيما رفت و از نگاه جوانان دانشجو به الزامات حرکت جنبش دانشجويي در پيگيري مسايل و چالشهاي مسير پيشرفت کشورو آرمانهاي جنبش دانشجويي نظير استکبار ستيزي، عدالتخواهي و غيره گفت.

 

 

دريافت گزارشي از انتقاد دانشجويان به بي عدالتي در نظام سلامت در ديدار با رهبر انقلاب

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

 

دريافت مستندي که وضعيت اسف بار مردم "کوي گلستان" واقع در شهرستان سبزولر را نشان مي دهد

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

 

دريافت گزارشي از فعاليت هاي دانشجويان بسيجي در راستاي کمک رساني به محرومين و کارتن خواب ها

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين