ميان برنامه‌هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع " تراريخت"

ميان برنامه‌هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع " تراريخت"

ثريا در اين برنامه همچنين به بررسي تجربه ساير کشورها در استفاده از محصولات تراريخته و قوانين و محدوديت‌هاي کشورهاي مختلف براي مصرف و توليد محصولات تراريخت پرداخت
تاريخ: 5/8/1395
كد مطلب: 2497
بازديد: 2739

ثريا در اين برنامه همچنين به بررسي تجربه ساير کشورها در استفاده از محصولات تراريخته و قوانين و محدوديت‌هاي کشورهاي مختلف براي مصرف و توليد محصولات تراريخت پرداخت و مقالات علمي و تخصصي در خصوص برخي مخاطرات مطرح شده در استفاده از برخي محصولات تراريخت و راهکارهاي کنترل و نظارت بر آن را مورد واکاوي قرار داد.

دريافت گزيده‌اي از مستند دانه‌هاي سمي ( در اين ميان برنامه کشاورزان هندي را مي‌بينيد که بخاطر منافع شرکت‌هاي حامي محصولات تراريخته زمين‌هايشان را از دست مي‌دهند...)

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

 

گزارش مردمي (مردم از تراريخته چه مي‌دانند...)

 

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين