كد: 2492
تاريخ: 10/7/1395بازديد: 2756

ميان‌برنامه‌هاي پخش شده در برنامه ثريا با موضوع "آسيب شناسي نظام آموزش و پرورش"

برنامه اين هفته ثريا با موضوع بازخواني رسالت آموزش و پرورش در تربيت و توانمندسازي نسل آينده و با حضور دکتر علي عبدالعالي، مدير گروه ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت و اردوان مجيدي، پژوهشگر مجموعه آموزشي مکتب حکمت شهرستان بابلسر به روي آنتن شبکه يک سيما رفت.

برنامه اين هفته ثريا با موضوع بازخواني رسالت آموزش و پرورش در تربيت و توانمندسازي نسل آينده و با حضور دکتر علي عبدالعالي، مدير گروه ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت و اردوان مجيدي، پژوهشگر مجموعه آموزشي مکتب حکمت شهرستان بابلسر به روي آنتن شبکه يک سيما رفت و به آسيب شناسي عملکرد مدارس (آموزش و پرورش) در شيوه‌هاي آموزشي و حفظ محوري، متون درسي، ميزان آموزش مهارت‌ها و قدرت تحليل و تفکر در دانش آموزان پرداخت.

 

دريافت مستندهاي کوتاه پخش شده در برنامه ثريا

گزارش مردمي ( در اين ميان برنامه گزارشگر ثريا با دو سوال ساده رياضي و عربي از سوم راهنمايي به سراغ فارغ التحصيلان دانشگاهي رفت و ...)

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

گزارش مردمي  ( دراين ميان برنامه نقد نظام آموزشي را از زبان دانش آموزان مي‌بينيم)

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

مدرسه حکمت بابلسر(نمونه‌اي از يک مدرسه موفق را ببينيد)

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

مدارس کپري جنوب کرمان

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين

طعم لذت (نوآوري دانش آموزان ...)

با کيفيت خوب

با کيفيت پايين