پذيرش دانشجو به شيوه جديد در دانشگاه تهران 2 !!؟؟

در برنامه ثريا 24 خرداد پخش شد

پذيرش دانشجو به شيوه جديد در دانشگاه تهران 2 !!؟؟

در اين گزارش به سراغ دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران رفته ايم و از آنها نظرشان را درباره نحوه پذيرش دانشجو به شيوه جديد در دانشگاه تهران موسوم پرسيده ايم. به نظر شما آيا اين روش تامين هزينه براي دانشگاه ها درست است؟
تاريخ: 24/3/1391
كد مطلب: 210
بازديد: 4528

 

در برنامه ثريا 24 خرداد پخش شد

پذيرش دانشجو به شيوه جديد در دانشگاه تهران 2 !!؟؟

در اين گزارش به سراغ دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران رفته ايم و از آنها نظرشان را درباره نحوه پذيرش دانشجو به شيوه جديد در دانشگاه تهران موسوم پرسيده ايم. به نظر شما آيا اين روش تامين هزينه براي دانشگاه ها درست است؟

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل