گزارش، آيا ارزيابي هاي دانشجويان از اساتيد راه به جايي ميبرد؟؟

در برنامه ثريا پخش شد

گزارش، آيا ارزيابي هاي دانشجويان از اساتيد راه به جايي ميبرد؟؟

در اين گزارش به سراغ دانشجويان دانشگاه هاي مختلف رفته ايم و از آنها درباره فرم هاي ارزيابي اساتيد و اين که اساتيدشان چه موقع از نتايج اين ارزيابي ها آگاه مي شوند گزارش تهيه کرده ايم. شما فکر مي کنيد اساتيد چه موقع از نتايج نظرسنجي انشجويان درباره روش تدريس خود آگاه مي شوند؟؟؟
تاريخ: 19/3/1391
كد مطلب: 180
بازديد: 3006

در برنامه ثريا پخش شد

گزارش، آيا ارزيابي هاي اساتيد راه به جايي ميبرد؟؟

در اين گزارش به سراغ دانشجويان دانشگاه هاي مختلف رفته ايم و از آنها درباره فرم هاي ارزيابي اساتيد و اين که اساتيدشان چه موقع از نتايج اين ارزيابي ها آگاه مي شوند گزارش تهيه کرده ايم. شما فکر مي کنيد اساتيد چه موقع از نتايج نظرسنجي انشجويان درباره روش تدريس خود آگاه مي شوند؟؟؟

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ... 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل