كد: 161
تاريخ: 27/2/1391بازديد: 7773

گزارش، قاچاق با بازار چادر مشکي چه مي کند؟

پارچه چادر مشکي در کشور ما که به عنوان بزرگترين مصرف کننده و بزرگترين وارد کننده آن هستيم، معمايي شده است که جواب آن از پيش مشخص است. فکر مي کنيد چرا عليرغم توجيه اقتصادي توليد پارچه چادر مشکي توليد آن صرفه ندارد؟ چرا حتي واردات رسمي آن نيز براي واردکننده به صرفه نيست؟ در اين گزارش با « محمد بن » همراه شويد و در بازار تهران بگرديد و جواب سوالتان را بگيريد...

در برنامه ثريا با موضوع نساجي پخش شد

گزارش، قاچاق با بازارچادر مشکي چه مي کند؟

پارچه چادر مشکي در کشور ما که به عنوان بزرگترين مصرف کننده و بزرگترين وارد کننده آن هستيم، معمايي شده است که جواب آن از پيش مشخص است. فکر مي کنيد چرا عليرغم توجيه اقتصادي توليد پارچه چادر مشکي در کشور، توليد آن صرفه ندارد؟ چرا حتي واردات رسمي آن نيز براي واردکننده به صرفه نيست؟ در اين گزارش با « محمد بن » همراه شويد و در بازار تهران بگرديد و جواب سوالتان را بگيريد...

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...