كد: 143
تاريخ: 1/5/1392بازديد: 9305

گزارش، مزرعه زيتون در دل کوير

در اين گزارش محسن حاج کرمي به منطقه کوير قم سفر کرده و تصاويري از مزرعه بزرگ زيتون در اين منطقه تهيه کرده است. اين کارآفرين در دل کوير توانسته است صد هکتار باغ زيتون ايجاد کند . محصولات اين مزرعه کيفيت بسيار بالايي دارند و به کشورهاي مختلف صادر مي شوند. براي تماشاي اين گزارش اينجا کليک کنيد ...

در برنامه کشاورزي ثريا پخش شد

گزارش، مزرعه زيتون در دل کوير

در اين گزارش محسن حاج کرمي به منطقه کوير قم سفر کرده و تصاويري از مزرعه بزرگ زيتون در اين منطقه تهيه کرده است. اين کارآفرين در دل کوير توانسته است صد هکتار باغ زيتون ايجاد کند . محصولات اين مزرعه  کيفيت بسيار بالايي دارند و به کشورهاي مختلف صادر مي شوند.

 

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...