كد: 142
تاريخ: 24/2/1391بازديد: 9330

گزارش، دانشجويان نساجي اميرکبير چه مي گويند؟؟

براي تهيه اين گزارش « محمد بن » به دانشگاه اميرکبير رفته و با دانشجويان رشته مهندسي نساجي به گفتگو پرداخته است. دانشجويان نساجي اميرکبير از عقب ماندگي دانش اين رشته در دانشگاه مي گويند. براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...

در برنامه ثريا با موضوع نساجي پخش شد

دانشجويان نساجي اميرکبير چه مي گويند؟؟

براي تهيه اين گزارش « محمد بن » به دانشگاه اميرکبير رفته و با دانشجويان رشته مهندسي نساجي به گفتگو پرداخته است. دانشجويان نساجي اميرکبير از عقب ماندگي دانش اين رشته در دانشگاه مي گويند.

 

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...