كد: 119
تاريخ: 15/2/1391بازديد: 3396

گزارش، « شهريار کشاورزان »

کشاورزان شهريار موضوع مستند برنامه ثريا با موضوع کشاورزي بودند. کشاورزان شهريار از عدم همکاري جهاد کشاورزي و سطحي برخورد کردن با آموزش کشاورزان سخن مي گفتند. ناتواني کشاورزان در مقابله با آفتها، عدم آشنايي با روشهاي صحيح سم زدن محصولات و ... صدمات جبران ناپذيري را به محصولات کشاورزان شهرياري وارد کرده است. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

 

شهريار کشاورزان

کشاورزان شهريار موضوع مستند برنامه ثريا با موضوع کشاورزي بودند. کشاورزان شهريار از عدم همکاري جهاد کشاورزي و سطحي برخورد کردن با آموزش کشاورزان سخن مي گفتند. ناتواني کشاورزان در مقابله با آفتها، عدم آشنايي با روشهاي صحيح سم زدن محصولات و ... صدمات جبران ناپذيري را به محصولات کشاورزان شهرياري وارد کرده است. 

براي دانلود اين مستند اينجا کليک کنيد ...