گزارش، « منِ کشاورز »

در برنامه کشاورزي ثريا پخش شد؛

گزارش، « منِ کشاورز »

در اين گزارش « محمد بن » ميان کشاورزان رفته و از زاويه ديد آنها به موضوع کشاورزي نگاه کرده است. کشاورزاني که از کمک نکردن مهندسان کشاورزي و عدم شرکت آنها در توليد محصولات کشاورزي مي گويند. اهميت کمي که دانشگاه به کشاورزان مي دهد اين حس را در کشاورزان ايجاد کرده است که شايد کشاورزان را به داخل دانشگاه راه ندهند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...
تاريخ: 15/2/1391
كد مطلب: 118
بازديد: 7712

 

منِ کشاورز

در اين گزارش محمد بن ميان کشاورزان رفته و از زاويه ديد آنها به موضوع کشاورزي نگاه کرده است. کشاورزاني که از کمک نکردن مهندسان کشاورزي و عدم شرکت آنها در توليد محصولات کشاورزي  مي گويند.

اهميت کمي که دانشگاه به کشاورزان مي دهد اين حس را در کشاورزان ايجاد کرده است که با اين لباس کشاورزي شايد ما را به داخل دانشگاه راه ندهند.

 

براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل