كد: 111
تاريخ: 5/2/1391بازديد: 8853

فيلم، دانشجويان مهندسي کشادرزي دانشگاه تهران : چرا رشته مهندسي کشاورزي کاربردي نيست؟

در اين گزارش دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تهران از مشکلات رشته خود مي گويند. دانشجويان از نبود زمينه شغلي براي اين رشته و بيکاري فارغ التحصيلان آن مي گويند . دانشجويان به دليل کاربردي نبودن دروس دانشگاهي خود، به موفقيت خود در مزارع و گلخانه ها مطمئن نيستند. براي تماشاي اين گزارش اين صفحه را ببينيد ...

در برنامه کشاورزي ثريا مطرح شد؛

فيلم، دانشجويان مهندسي کشادرزي دانشگاه تهران : چرا رشته مهندسي کشاورزي کاربردي نيست؟

در اين گزارش دانشجويان رشته مهندسي کشاورزي دانشگاه تهران از مشکلات رشته خود مي گويند. دانشجويان از نبود زمينه شغلي براي اين رشته و بيکاري فارغ التحصيلان آن مي گويند . دانشجويان به دليل کاربردي نبودن دروس دانشگاهي خود، به موفقيت خود در مزارع و گلخانه ها مطمئن نيستند.

 براي دانلود اين گزارش اينجا کليک کنيد ...