قضاوت بينندگان؛ چرا علي رغم وجود ظرفيت هاي علمي در کشور، عمر آسفالت در ايران تا اين حد پائين است؟

قضاوت بينندگان؛ چرا علي رغم وجود ظرفيت هاي علمي در کشور، عمر آسفالت در ايران تا اين حد پائين است؟

در برنامه ثريا با موضوع راه سازي و با محوريت کيفيت آسفالت مشخص شد.
تاريخ: 26/12/1390
كد مطلب: 1091
بازديد: 5859

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل