قضاوت بينندگان؛ به نظر شما مهم ترين خطر واردات بي رويه تجهيزات پزشکي به کشور چيست؟

قضاوت بينندگان؛ به نظر شما مهم ترين خطر واردات بي رويه تجهيزات پزشکي به کشور چيست؟

در برنامه ثريا با موضوع تجهيزات پزشکي مشخص شد.
تاريخ: 25/1/1391
كد مطلب: 1089
بازديد: 5861

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل