قضاوت بينندگان؛ مهم ترين انتظار جامعه از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها چيست؟

قضاوت بينندگان؛ مهم ترين انتظار جامعه از اساتيد و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها چيست؟

در برنامه ثريا با موضوع اساتيد و با محوريت کيفيت تدريس مشخص شد.
تاريخ: 11/3/1391
كد مطلب: 1083
بازديد: 5839

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل