قضاوت بينندگان؛ به نظر شما در صورت فراهم شدن شرايط مناسب چه تعداد فرزند براي هر خانواده ايراني مطلوب است؟

قضاوت بينندگان؛ به نظر شما در صورت فراهم شدن شرايط مناسب چه تعداد فرزند براي هر خانواده ايراني مطلوب است؟

در دومين برنامه ثريا با موضوع جمعيت مشخص شد.
تاريخ: 28/10/1391
كد مطلب: 1067
بازديد: 4728

ارسال نظر
نام و نام خانوادگي
ايميل