گزیده برنامه

همزمان با پايان يافتن سازوکار کارت سوخت و سهميه بندي بنزين، ثريا با دعوت از کارشناسان اين حوزه سرنوشت کارت سوخت را بررسي کرد. کارشناسان معتقدند با تک نرخي شدن بنزين مردم ديگر انگيزه اي جهت استفاده از کارت سوخت نخواهند داشت. تصميم جديد دولت در حالي اجرا مي شود که مسولان دولتي نيز به حفظ سازوکار کارت سوخت جهت شفافيت اطلاعات و نيز مبارزه با قاچاق سوخت تاکيد دارند. در اين برنامه سناريوي پيشنهادي تيم تحقيقاتي ثريا نيز ارائه شده است. دکتر امير جعفرپورر، مديرکل حمل و نقل و ترافيک سازمان شهرداري‌هاي وزارت کشور به همراه دکتر محسن روحاني، مدير کارت هوشمند سوخت به پرسش هاي برنامه پاسخ دادند.
تاريخ: 22/06/1394
منافع چه کساني مانع از اجراي محدوديت تبليغات برندهاي خارجي در ايران مي شود؟؟ دکتر فضلي پور، عضو کميته برند ايران و داراي مدرک دکتري برند از دانشگاه يو اس سي آمريکا با حضور در برنامه ثريا به ريشه يابي موفقيت صنايع کشورهاي شرق آسيا مانند ژاپن و کره جنوبي و هم چنين علل فراموشي برندهاي مطرح ايراني هم چون کفش ملي و صاايران پرداخت. اين برنامه مرداد ماه 94 به روي آنتن شبکه يک رفته است.
تاريخ: 27/05/1394
دکتر اردبيلي، پزشک و دکتري آينده پژوهي با حضور در برنامه ثريا به بررسي برخي از باورهاي نادرست موجود در جامعه که باعث کاهش فرزندآوري خانواده ها شده است پرداخت. در ابتداي اين برنامه از برخي از آمارهاي جهاني جمعيت و مقايسه با وضعيت ايران پرده برداري شد.
تاريخ: 27/05/1394
در اين فيلم که قسمت دوم صحبتهاي همسران شهيد است ايشان درباره فعاليتهاي همسرانشان و سختيهايي که در اين راه متحمل مي شدند توضيحاتي مي دهند. در اين فيلم مجري از آرميتا رضايي نژاد مي پرسد چه آرزويي داري؟ براي ديدن اين گفتگو و پاسخ آرميتا اين صفحه را ببينيد ....
تاريخ: 19/01/1391
دکتر فريدون عباسي، رئيس سازمان انرژي اتمي مهمان ويژه برنامه اين هفته « ثريا » بود. ايشان در اين گفتگو با ذکر خاطراتي از دوست شهيد خود، به سوالاتي درباره دستاوردهاي فناوري هسته اي در کشورمان پاسخ دادند
تاريخ: 19/01/1391